Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Cười » Làm Phúc, Phải Tội Tác Giả: An Nam    
    Ngày xưa có một ông sư và một con đĩ chết xuống Âm phủ. Vua Diêm vương đem ra tra hỏi. Hễ ai không có tội thì tha, mà lại cho hóa kiếp lên làm người; ai có tội thì bắt bỏ ngục, hay là bắt đầu thai súc vật.

    Hỏi con đĩ, thì nó tâu rằng:

    - Khi tôi còn sống, tôi chỉ làm cho người ta sướng. Ai buồn bực điều gì, đến tôi thì vui vẻ. Hỏi ông sư, ông sư tâu rằng:

    - Khi tôi còn sống, tôi chỉ cứu dân độ thế. Hễ ai ốm đau, thì tôi tụng niện cầu nguyện cho khỏi chết.

    Vua Diêm vương phán rằng:

    - Thằng này là của không vừa: Mầy chỉ ăn không nói có, dối trên lừa dưới. Ai đến số chết thì ta sai bắt. Thế thì không những là mầy dám cưỡng mệnh ta mà mầy lại dối người rằng mầy cứu được. Quỷ sứ đâu! Đem giam thằng này vào ngục, đợi rồi sau bắt làm kiếp chó. Còn con kia chỉ làm cho người ta sướng, quên cả buồn rầu, xét ra là không có tội, thì ta lại cho lên làm kiếp người.

    Ông sư tức quá, phàn nàn rằng: “Mình đi tu thì phải tội, mà con đĩ thì lại được phúc. Thế thì còn muốn đi tu làm gĩ nữa?”

    Đến lúc quỷ sứ xiềng xích lôi kéo ông sư ra; đi qua trước mặt con đĩ, ông sư mới dặn với lại rằng:

    - Chị có về trên ấy, tôi nhắn một câu này: “Đ... mẹ đứa nào từ rày còn đi tu nữa!”

    

Kết Thúc (END)
An Nam
» Úm Ba La a, Ba Ta Cùng Khỏi
» Ông Thầy Chữa Mắt
» Thầy Đồ Nói Liều
» Râu Quai Nón
» Mưu Bà Vải
» Nói Khoác, Gặp Thời
» Ông Rậm Râu
» Thầy Đồ Ăn Vụng Chè
» Phải Mắng Oan
» Quan Lớn Bồ Nhìn
» Ông Khách Nói Mát
» Làm Nũng Chồng
» Ông Lang Xuống Âm Phủ
» Rắm Thơm
» Đại Hạ Tiện, Với Tiểu Hà Tiện
» Ông Lang Đòi Ăn
» Ăn Quen Bén Mùi
» Thầy Đồ Mắc Lỡm
» Túng Thế, Nói Liều
» Khóc Mẹ Chồng
» Tính Ưa Tĩnh
» Nam Mô, Ba Con Chiền Chiện
» Đáng Kiếp
» Tưởng Là Gì
» Dương Phù, Âm Trợ