Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Cười » Thằng Bé Ngu Tối Tác Giả: An Nam    
    Có một thằng bé ngu tối quá. Mẹ nó đem gửi ở nhà ông thầy học. Ông thầy dạy nó câu gì, nó cũng không nhớ; bảo nó cái gì nó cũng quên. Dạy mãi nó mới biết được “cái ống nhổ”, “cái hỏa lò” và “cái cấp thiêu” mà thôi! Còn ngoại giả chẳng biết một tí gì nữa.

    Một hôm, có ông Đề là bạn ông thầy học, đến chơi; nó cũng không chào. Ông thầy mới mắng:

    - Cụ Đề là bạn với tao, cũng như tao. Sao cụ ấy đến chơi mà mầy không chào? Thế là vô phép! Hễ bận sau mầy thấy cụ ấy thì mầy phải chắp tay lại mà chào: “Lạy Cụ Đề ạ!” nhé! Thằng bé vâng.

    Từ đấy hễ nó thấy ông Đề đến, thì nó chắp tay hai tay lại, chào: “Lạy Cụ Đề ạ!” Bận nào cũng thế.

    Một hôm, nó về chơi nhà, Mẹ muốn thử xem con học hành tấn tới thế nào, mới đi lấy cái điếu ra hỏi con rằng:

    - Cái này là cái gì?

    Thằng bé nói:

    - Cái ống nhổ.

    Mẹ nó chán quá, lại lấy cái ấm bình tích, hỏi nó:

    - Cái này là cái gì?

    - Cái hỏa lò.

    Giận lắm, lấy cái cơi trầu, hỏi nó:

    - Cái này là cái gì?

    - Cái cấp thiêu.

    Mẹ nó điên ruột, tốc ngược váy lên, hỏi gắt rằng:

    - Thế thì cái này là cái gì?

    Thằng bé chắp hai tay lại, mà chào rằng:

    - Lạy Cụ Đề ạ!

    29. Ăn nói khoan thai

    Ngày xưa có một người nuôi phải thằng đầy tớ tính hay láu táu, chưa đặt đít đã đặt mồm; bạ đâu nói đấy, chẳng ra đầu đuôi làm sao cả.

    Một hôm thầy mắng tớ rằng:

    - Từ rày không được ăn nói hấp tấp như thế nữa. Nói câu gì phải cho có đầu có đuôi, chứ không được nói nhăng nói nhít.

    Một nhát, người chủ ngồi ăn thuốc lá, tàn thuốc rơi vào áo nhiễu. Thằng đầy tớ trông thấy mới ra đứng khoanh tay, nói thong thả rằng:

    - Thưa thầy... trứng con ngài... đem ủ... nở ra... con tằm... Con tằm... kéo kén... Kén... ươm tơ... Tơ đem ra... kẻ chợ... bán... Người ta... mua về... bán lại cho... chú Khách... Chú Khách... đóng hòm... chở về Tầu... Bên Tầu... mới đem... dệt thành nhiễu... Thành nhiễu rồi... đóng hòm... lại chở... sang bên... An Nam... Cửa hàng ta... buôn về... bán lại... Thầy mới đi mua... đem về nhà... gọi... thợ may đến... cắt áo... khâu xong... thầy mặc... thầy ngồi... ăn... thuốc lá... tàn thuốc... rơi... cháy kia kià!

    Anh chủ vội vàng trông xuống, thì áo đã cháy mất một mảng to. Giận quá, mắng thằng ấy rằng:

    - Sao mầy không bảo ngay, mà mầy nói lôi thôi thế?

    Nó thưa rằng:

    - Vừa ban nãy, thầy mới dặn con phải ăn nói cho có đầu có đuôi!...

    

Kết Thúc (END)
An Nam
» Ông Thầy Chữa Mắt
» Úm Ba La a, Ba Ta Cùng Khỏi
» Thầy Đồ Nói Liều
» Nam Mô, Ba Con Chiền Chiện
» Rắm Thơm
» Làm Nũng Chồng
» Râu Quai Nón
» Ông Rậm Râu
» Mèo Thấy Thịt, Có Chê Đâu
» Ăn Chả, Trả Nem
» Nói Khoác, Gặp Thời
» Mưu Bà Vải
» Thầy Đồ Ăn Vụng Chè
» Ông Khách Nói Mát
» Thầy Đồ Với Thầy Cúng
» Ông Lang Xuống Âm Phủ
» Phải Mắng Oan
» Ăn Quen Bén Mùi
» Quan Lớn Bồ Nhìn
» Thầy Đồ Mắc Lỡm
» Đại Hạ Tiện, Với Tiểu Hà Tiện
» Ông Lang Đòi Ăn
» Khóc Mẹ Chồng
» Túng Thế, Nói Liều
» Tính Ưa Tĩnh