Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tên Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Nghe Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Cổ Tích (Video)
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
 • Tất Cả Thi Sĩ
 • Nghe Truyện Kiếm Hiệp (Audio) » Phàm Nhân Tu Tiên (Sưu Tầm) - Người Đọc: Lát Audio

  Source: www.youtube.com

 •   » Đang Nghe Tập 1
    » Nghe Tiếp Tập 2
    » Nghe Tiếp Tập 3
    » Nghe Tiếp Tập 4
    » Nghe Tiếp Tập 5
    » Nghe Tiếp Tập 6
    » Nghe Tiếp Tập 7
    » Nghe Tiếp Tập 8
    » Nghe Tiếp Tập 9
    » Nghe Tiếp Tập 10
    » Nghe Tiếp Tập 11
    » Nghe Tiếp Tập 12
    » Nghe Tiếp Tập 13
    » Nghe Tiếp Tập 14
    » Nghe Tiếp Tập 15
    » Nghe Tiếp Tập 16
    » Nghe Tiếp Tập 17
    » Nghe Tiếp Tập 18
    » Nghe Tiếp Tập 19
    » Nghe Tiếp Tập 20
    » Nghe Tiếp Tập 21
    » Nghe Tiếp Tập 22
    » Nghe Tiếp Tập 23
    » Nghe Tiếp Tập 24
    » Nghe Tiếp Tập 25
    » Nghe Tiếp Tập 26
    » Nghe Tiếp Tập 27
    » Nghe Tiếp Tập 28
    » Nghe Tiếp Tập 29
    » Nghe Tiếp Tập 30
    » Nghe Tiếp Tập 31
    » Nghe Tiếp Tập 32
    » Nghe Tiếp Tập 33
    » Nghe Tiếp Tập 34
    » Nghe Tiếp Tập 35
    » Nghe Tiếp Tập 36
    » Nghe Tiếp Tập 37
    » Nghe Tiếp Tập 38
    » Nghe Tiếp Tập 39
    » Nghe Tiếp Tập 40
    » Nghe Tiếp Tập 41
    » Nghe Tiếp Tập 42
    » Nghe Tiếp Tập 43
    » Nghe Tiếp Tập 44
    » Nghe Tiếp Tập 45
    » Nghe Tiếp Tập 46
    » Nghe Tiếp Tập 47
    » Nghe Tiếp Tập 48
    » Nghe Tiếp Tập 49
    » Nghe Tiếp Tập 50
    » Nghe Tiếp Tập 51
    » Nghe Tiếp Tập 52
    » Nghe Tiếp Tập 53
    » Nghe Tiếp Tập 54
    » Nghe Tiếp Tập 55
    » Nghe Tiếp Tập 56
    » Nghe Tiếp Tập 57
    » Nghe Tiếp Tập 58
    » Nghe Tiếp Tập 59
    » Nghe Tiếp Tập 60
    » Nghe Tiếp Tập 61
    » Nghe Tiếp Tập 62
    » Nghe Tiếp Tập 63
    » Nghe Tiếp Tập 64
    » Nghe Tiếp Tập 65
    » Nghe Tiếp Tập 66
    » Nghe Tiếp Tập 67
    » Nghe Tiếp Tập 68
    » Nghe Tiếp Tập 69
    » Nghe Tiếp Tập 70
    » Nghe Tiếp Tập 71
    » Nghe Tiếp Tập 72
    » Nghe Tiếp Tập 73
    » Nghe Tiếp Tập 74
    » Nghe Tiếp Tập 75
    » Nghe Tiếp Tập 76
    » Nghe Tiếp Tập 77
    » Nghe Tiếp Tập 78
    » Nghe Tiếp Tập 79
    » Nghe Tiếp Tập 80
    » Nghe Tiếp Tập 81
    » Nghe Tiếp Tập 82
    » Nghe Tiếp Tập 83
    » Nghe Tiếp Tập 84
    » Nghe Tiếp Tập 85
    » Nghe Tiếp Tập 86
    » Nghe Tiếp Tập 87
    » Nghe Tiếp Tập 88
    » Nghe Tiếp Tập 89
    » Nghe Tiếp Tập 90
    » Nghe Tiếp Tập 91
    » Nghe Tiếp Tập 92
    » Nghe Tiếp Tập 93
    » Nghe Tiếp Tập 94
    » Nghe Tiếp Tập 95
    » Nghe Tiếp Tập 96
    » Nghe Tiếp Tập 97
    » Nghe Tiếp Tập 98
    » Nghe Tiếp Tập 99
    » Nghe Tiếp Tập 100
    » Nghe Tiếp Tập 101
    » Nghe Tiếp Tập 102
    » Nghe Tiếp Tập 103
    » Nghe Tiếp Tập 104
    » Nghe Tiếp Tập 105
    » Nghe Tiếp Tập 106
    » Nghe Tiếp Tập 107
    » Nghe Tiếp Tập 108
    » Nghe Tiếp Tập 109
    » Nghe Tiếp Tập 110
    » Nghe Tiếp Tập 111
    » Nghe Tiếp Tập 112
    » Nghe Tiếp Tập 113
    » Nghe Tiếp Tập 114
    » Nghe Tiếp Tập 115
    » Nghe Tiếp Tập 116
    » Nghe Tiếp Tập 117
    » Nghe Tiếp Tập 118
    » Nghe Tiếp Tập 119
    » Nghe Tiếp Tập 120
    » Nghe Tiếp Tập 121
    » Nghe Tiếp Tập 122
    » Nghe Tiếp Tập 123
    » Nghe Tiếp Tập 124
    » Nghe Tiếp Tập 125
    » Nghe Tiếp Tập 126
    » Nghe Tiếp Tập 127
    » Nghe Tiếp Tập 128
    » Nghe Tiếp Tập 129
    » Nghe Tiếp Tập 130
    » Nghe Tiếp Tập 131
    » Nghe Tiếp Tập 132
    » Nghe Tiếp Tập 133
    » Nghe Tiếp Tập 134
    » Nghe Tiếp Tập 135
    » Nghe Tiếp Tập 136
    » Nghe Tiếp Tập 137
    » Nghe Tiếp Tập 138
    » Nghe Tiếp Tập 139
    » Nghe Tiếp Tập 140
    » Nghe Tiếp Tập 141
    » Nghe Tiếp Tập 142
    » Nghe Tiếp Tập 143
    » Nghe Tiếp Tập 144
    » Nghe Tiếp Tập 145
    » Nghe Tiếp Tập 146
    » Nghe Tiếp Tập 147
    » Nghe Tiếp Tập 148
    » Nghe Tiếp Tập 149
    » Nghe Tiếp Tập 150
    » Nghe Tiếp Tập 151
    » Nghe Tiếp Tập 152
    » Nghe Tiếp Tập 153
    » Nghe Tiếp Tập 154
    » Nghe Tiếp Tập 155
    » Nghe Tiếp Tập 156
    » Nghe Tiếp Tập 157
    » Nghe Tiếp Tập 158
    » Nghe Tiếp Tập 159
    » Nghe Tiếp Tập 160
    » Nghe Tiếp Tập 161
    » Nghe Tiếp Tập 162
    » Nghe Tiếp Tập 163
    » Nghe Tiếp Tập 164
    » Nghe Tiếp Tập 165
    » Nghe Tiếp Tập 166
    » Nghe Tiếp Tập 167
    » Nghe Tiếp Tập 168
    » Nghe Tiếp Tập 169
    » Nghe Tiếp Tập 170
    » Nghe Tiếp Tập 171
    » Nghe Tiếp Tập 172
    » Nghe Tiếp Tập 173
    » Nghe Tiếp Tập 174
    » Nghe Tiếp Tập 175
    » Nghe Tiếp Tập 176
    » Nghe Tiếp Tập 177
    » Nghe Tiếp Tập 178
    » Nghe Tiếp Tập 179
    » Nghe Tiếp Tập 180
    » Nghe Tiếp Tập 181
    » Nghe Tiếp Tập 182
    » Nghe Tiếp Tập 183
    » Nghe Tiếp Tập 184
    » Nghe Tiếp Tập 185
    » Nghe Tiếp Tập 186
    » Nghe Tiếp Tập 187
    » Nghe Tiếp Tập 188
    » Nghe Tiếp Tập 189
    » Nghe Tiếp Tập 190
    » Nghe Tiếp Tập 191
    » Nghe Tiếp Tập 192
    » Nghe Tiếp Tập 193
    » Nghe Tiếp Tập 194
    » Nghe Tiếp Tập 195
    » Nghe Tiếp Tập 196
    » Nghe Tiếp Tập 197
    » Nghe Tiếp Tập 198
    » Nghe Tiếp Tập 199
    » Nghe Tiếp Tập 200
    » Nghe Tiếp Tập 201
    » Nghe Tiếp Tập 202
    » Nghe Tiếp Tập 203
    » Nghe Tiếp Tập 204
    » Nghe Tiếp Tập 205
    » Nghe Tiếp Tập 206
    » Nghe Tiếp Tập 207
    » Nghe Tiếp Tập 208
    » Nghe Tiếp Tập 209
    » Nghe Tiếp Tập 210
    » Nghe Tiếp Tập 211
    » Nghe Tiếp Tập 212
    » Nghe Tiếp Tập 213
    » Nghe Tiếp Tập 214
    » Nghe Tiếp Tập 215
    » Nghe Tiếp Tập 216
    » Nghe Tiếp Tập 217
    » Nghe Tiếp Tập 218
    » Nghe Tiếp Tập 219
    » Nghe Tiếp Tập 220
    » Nghe Tiếp Tập 221
    » Nghe Tiếp Tập 222
    » Nghe Tiếp Tập 223
    » Nghe Tiếp Tập 224
    » Nghe Tiếp Tập 225
    » Nghe Tiếp Tập 226
    » Nghe Tiếp Tập 227
    » Nghe Tiếp Tập 228
    » Nghe Tiếp Tập 229
    » Nghe Tiếp Tập 230
    » Nghe Tiếp Tập 231
    » Nghe Tiếp Tập 232
    » Nghe Tiếp Tập 233
    » Nghe Tiếp Tập 234
    » Nghe Tiếp Tập 235
    » Nghe Tiếp Tập 236
    » Nghe Tiếp Tập 237
    » Nghe Tiếp Tập 238
    » Nghe Tiếp Tập 239
    » Nghe Tiếp Tập 240
    » Nghe Tiếp Tập 241
    » Nghe Tiếp Tập 242
    » Nghe Tiếp Tập 243
    » Nghe Tiếp Tập 244
    » Nghe Tiếp Tập 245
    » Nghe Tiếp Tập 246
    » Nghe Tiếp Tập 247
    » Nghe Tiếp Tập 248
    » Nghe Tiếp Tập 249
    » Nghe Tiếp Tập 250
    » Nghe Tiếp Tập 251
    » Nghe Tiếp Tập 252
    » Nghe Tiếp Tập 253
    » Nghe Tiếp Tập 254
    » Nghe Tiếp Tập 255
    » Nghe Tiếp Tập 256
    » Nghe Tiếp Tập 257
    » Nghe Tiếp Tập 258
    » Nghe Tiếp Tập 259
    » Nghe Tiếp Tập 260
    » Nghe Tiếp Tập 261
    » Nghe Tiếp Tập 262
    » Nghe Tiếp Tập 263
    » Nghe Tiếp Tập 264
    » Nghe Tiếp Tập 265
    » Nghe Tiếp Tập 266
    » Nghe Tiếp Tập 267
    » Nghe Tiếp Tập 268
    » Nghe Tiếp Tập 269
    » Nghe Tiếp Tập 270
    » Nghe Tiếp Tập 271
    » Nghe Tiếp Tập 272
    » Nghe Tiếp Tập 273
    » Nghe Tiếp Tập 274
    » Nghe Tiếp Tập 275
    » Nghe Tiếp Tập 276
    » Nghe Tiếp Tập 277
    » Nghe Tiếp Tập 278
    » Nghe Tiếp Tập 279
    » Nghe Tiếp Tập 280
    » Nghe Tiếp Tập 281
    » Nghe Tiếp Tập 282
    » Nghe Tiếp Tập 283
    » Nghe Tiếp Tập 284
    » Nghe Tiếp Tập 285
    » Nghe Tiếp Tập 286
    » Nghe Tiếp Tập 287
    » Nghe Tiếp Tập 288
    » Nghe Tiếp Tập 289
    » Nghe Tiếp Tập 290
    » Nghe Tiếp Tập 291
    » Nghe Tiếp Tập 292
    » Nghe Tiếp Tập 293
    » Nghe Tiếp Tập 294
    » Nghe Tiếp Tập 295
    » Nghe Tiếp Tập 296
    » Nghe Tiếp Tập 297
    » Nghe Tiếp Tập 298
    » Nghe Tiếp Tập 299
    » Nghe Tiếp Tập 300
    » Nghe Tiếp Tập 301
    » Nghe Tiếp Tập 302
    » Nghe Tiếp Tập 303
    » Nghe Tiếp Tập 304
    » Nghe Tiếp Tập 305
    » Nghe Tiếp Tập 306
    » Nghe Tiếp Tập 307
    » Nghe Tiếp Tập 308
    » Nghe Tiếp Tập 309
    » Nghe Tiếp Tập 310
    » Nghe Tiếp Tập 311
    » Nghe Tiếp Tập 312
    » Nghe Tiếp Tập 313
    » Nghe Tiếp Tập 314
    » Nghe Tiếp Tập 315
    » Nghe Tiếp Tập 316
    » Nghe Tiếp Tập 317
    » Nghe Tiếp Tập 318
    » Nghe Tiếp Tập 319
    » Nghe Tiếp Tập 320
    » Nghe Tiếp Tập 321
    » Nghe Tiếp Tập 322
    » Nghe Tiếp Tập 323
    » Nghe Tiếp Tập 324
    » Nghe Tiếp Tập 325
    » Nghe Tiếp Tập 326
    » Nghe Tiếp Tập 327
    » Nghe Tiếp Tập 328
    » Nghe Tiếp Tập 329
    » Nghe Tiếp Tập 330
    » Nghe Tiếp Tập 331
    » Nghe Tiếp Tập 332
    » Nghe Tiếp Tập 333
    » Nghe Tiếp Tập 334
    » Nghe Tiếp Tập 335
    » Nghe Tiếp Tập 336
    » Nghe Tiếp Tập 337
    » Nghe Tiếp Tập 338
    » Nghe Tiếp Tập 339
    » Nghe Tiếp Tập 340
    » Nghe Tiếp Tập 341
    » Nghe Tiếp Tập 342
    » Nghe Tiếp Tập 343
    » Nghe Tiếp Tập 344
    » Nghe Tiếp Tập 345
    » Nghe Tiếp Tập 346
    » Nghe Tiếp Tập 347
    » Nghe Tiếp Tập 348
    » Nghe Tiếp Tập 349
    » Nghe Tiếp Tập 350
    » Nghe Tiếp Tập 351
    » Nghe Tiếp Tập 352
    » Nghe Tiếp Tập 353
    » Nghe Tiếp Tập 354
    » Nghe Tiếp Tập 355
    » Nghe Tiếp Tập 356
    » Nghe Tiếp Tập 357
    » Nghe Tiếp Tập 358
    » Nghe Tiếp Tập 359
    » Nghe Tiếp Tập 360
    » Nghe Tiếp Tập 361
    » Nghe Tiếp Tập 362
    » Nghe Tiếp Tập 363
    » Nghe Tiếp Tập 364
    » Nghe Tiếp Tập 365
    » Nghe Tiếp Tập 366
    » Nghe Tiếp Tập 367
    » Nghe Tiếp Tập 368
    » Nghe Tiếp Tập 369
    » Nghe Tiếp Tập 370
    » Nghe Tiếp Tập 371
    » Nghe Tiếp Tập 372
    » Nghe Tiếp Tập 373
    » Nghe Tiếp Tập 374
    » Nghe Tiếp Tập 375
    » Nghe Tiếp Tập 376
    » Nghe Tiếp Tập 377
    » Nghe Tiếp Tập 378
    » Nghe Tiếp Tập 379
    » Nghe Tiếp Tập 380
    » Nghe Tiếp Tập 381
    » Nghe Tiếp Tập 382
    » Nghe Tiếp Tập 383
    » Nghe Tiếp Tập 384
    » Nghe Tiếp Tập 385
    » Nghe Tiếp Tập 386
    » Nghe Tiếp Tập 387
    » Nghe Tiếp Tập 388
    » Nghe Tiếp Tập 389
    » Nghe Tiếp Tập 390
    » Nghe Tiếp Tập 391
    » Nghe Tiếp Tập 392
    » Nghe Tiếp Tập 393
    » Nghe Tiếp Tập 394
    » Nghe Tiếp Tập 395
    » Nghe Tiếp Tập 396
    » Nghe Tiếp Tập 397
    » Nghe Tiếp Tập 398
    » Nghe Tiếp Tập 399
    » Nghe Tiếp Tập 400
    » Nghe Tiếp Tập 401
    » Nghe Tiếp Tập 402
    » Nghe Tiếp Tập 403
    » Nghe Tiếp Tập 404
    » Nghe Tiếp Tập 405
    » Nghe Tiếp Tập 406
    » Nghe Tiếp Tập 407
    » Nghe Tiếp Tập 408
    » Nghe Tiếp Tập 409
    » Nghe Tiếp Tập 410
    » Nghe Tiếp Tập 411
    » Nghe Tiếp Tập 412
    » Nghe Tiếp Tập 413
    » Nghe Tiếp Tập 414
    » Nghe Tiếp Tập 415
    » Nghe Tiếp Tập 416
    » Nghe Tiếp Tập 417
    » Nghe Tiếp Tập 418
    » Nghe Tiếp Tập 419
    » Nghe Tiếp Tập 420
    » Nghe Tiếp Tập 421
    » Nghe Tiếp Tập 422
    » Nghe Tiếp Tập 423
    » Nghe Tiếp Tập 424
    » Nghe Tiếp Tập 425
    » Nghe Tiếp Tập 426
    » Nghe Tiếp Tập 427
    » Nghe Tiếp Tập 428
    » Nghe Tiếp Tập 429
    » Nghe Tiếp Tập 430
    » Nghe Tiếp Tập 431
    » Nghe Tiếp Tập 432
    » Nghe Tiếp Tập 433
    » Nghe Tiếp Tập 434
    » Nghe Tiếp Tập 435
    » Nghe Tiếp Tập 436
    » Nghe Tiếp Tập 437
    » Nghe Tiếp Tập 438
    » Nghe Tiếp Tập 439
    » Nghe Tiếp Tập 440
    » Nghe Tiếp Tập 441
    » Nghe Tiếp Tập 442
    » Nghe Tiếp Tập 443
    » Nghe Tiếp Tập 444
    » Nghe Tiếp Tập 445
    » Nghe Tiếp Tập 446
    » Nghe Tiếp Tập 447
    » Nghe Tiếp Tập 448
    » Nghe Tiếp Tập 449
    » Nghe Tiếp Tập 450