Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tên Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Nghe Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Cổ Tích (Video)
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
 • Tất Cả Thi Sĩ
 • Nghe Truyện Kiếm Hiệp (Audio) » Hắc Ám Phong Thần Ký (Vô Danh) - Người Đọc: Tiến Phong

  Source: www.youtube.com

 •   » Đang Nghe Tập 1
    » Nghe Tiếp Tập 2
    » Nghe Tiếp Tập 3
    » Nghe Tiếp Tập 4
    » Nghe Tiếp Tập 5
    » Nghe Tiếp Tập 6
    » Nghe Tiếp Tập 7
    » Nghe Tiếp Tập 8
    » Nghe Tiếp Tập 9
    » Nghe Tiếp Tập 10
    » Nghe Tiếp Tập 11
    » Nghe Tiếp Tập 12
    » Nghe Tiếp Tập 13
    » Nghe Tiếp Tập 14
    » Nghe Tiếp Tập 15
    » Nghe Tiếp Tập 16
    » Nghe Tiếp Tập 17
    » Nghe Tiếp Tập 18
    » Nghe Tiếp Tập 19
    » Nghe Tiếp Tập 20
    » Nghe Tiếp Tập 21
    » Nghe Tiếp Tập 22
    » Nghe Tiếp Tập 23
    » Nghe Tiếp Tập 24
    » Nghe Tiếp Tập 25
    » Nghe Tiếp Tập 26
    » Nghe Tiếp Tập 27
    » Nghe Tiếp Tập 28
    » Nghe Tiếp Tập 29
    » Nghe Tiếp Tập 30
    » Nghe Tiếp Tập 31
    » Nghe Tiếp Tập 32
    » Nghe Tiếp Tập 33
    » Nghe Tiếp Tập 34
    » Nghe Tiếp Tập 35
    » Nghe Tiếp Tập 36
    » Nghe Tiếp Tập 37
    » Nghe Tiếp Tập 38
    » Nghe Tiếp Tập 39
    » Nghe Tiếp Tập 40
    » Nghe Tiếp Tập 41
    » Nghe Tiếp Tập 42
    » Nghe Tiếp Tập 43
    » Nghe Tiếp Tập 44
    » Nghe Tiếp Tập 45
    » Nghe Tiếp Tập 46
    » Nghe Tiếp Tập 47
    » Nghe Tiếp Tập 48
    » Nghe Tiếp Tập 49
    » Nghe Tiếp Tập 50
    » Nghe Tiếp Tập 51
    » Nghe Tiếp Tập 52
    » Nghe Tiếp Tập 53
    » Nghe Tiếp Tập 54
    » Nghe Tiếp Tập 55
    » Nghe Tiếp Tập 56
    » Nghe Tiếp Tập 57
    » Nghe Tiếp Tập 58
    » Nghe Tiếp Tập 59
    » Nghe Tiếp Tập 60
    » Nghe Tiếp Tập 61
    » Nghe Tiếp Tập 62
    » Nghe Tiếp Tập 63
    » Nghe Tiếp Tập 64
    » Nghe Tiếp Tập 65
    » Nghe Tiếp Tập 66
    » Nghe Tiếp Tập 67
    » Nghe Tiếp Tập 68
    » Nghe Tiếp Tập 69
    » Nghe Tiếp Tập 70
    » Nghe Tiếp Tập 71
    » Nghe Tiếp Tập 72
    » Nghe Tiếp Tập 73
    » Nghe Tiếp Tập 74
    » Nghe Tiếp Tập 75
    » Nghe Tiếp Tập 76
    » Nghe Tiếp Tập 77
    » Nghe Tiếp Tập 78
    » Nghe Tiếp Tập 79
    » Nghe Tiếp Tập 80
    » Nghe Tiếp Tập 81
    » Nghe Tiếp Tập 82
    » Nghe Tiếp Tập 83
    » Nghe Tiếp Tập 84
    » Nghe Tiếp Tập 85
    » Nghe Tiếp Tập 86
    » Nghe Tiếp Tập 87
    » Nghe Tiếp Tập 88
    » Nghe Tiếp Tập 89
    » Nghe Tiếp Tập 90
    » Nghe Tiếp Tập 91
    » Nghe Tiếp Tập 92
    » Nghe Tiếp Tập 93
    » Nghe Tiếp Tập 94
    » Nghe Tiếp Tập 95
    » Nghe Tiếp Tập 96
    » Nghe Tiếp Tập 97
    » Nghe Tiếp Tập 98
    » Nghe Tiếp Tập 99
    » Nghe Tiếp Tập 100
    » Nghe Tiếp Tập 101
    » Nghe Tiếp Tập 102
    » Nghe Tiếp Tập 103
    » Nghe Tiếp Tập 104
    » Nghe Tiếp Tập 105
    » Nghe Tiếp Tập 106
    » Nghe Tiếp Tập 107
    » Nghe Tiếp Tập 108
    » Nghe Tiếp Tập 109
    » Nghe Tiếp Tập 110
    » Nghe Tiếp Tập 111
    » Nghe Tiếp Tập 112
    » Nghe Tiếp Tập 113
    » Nghe Tiếp Tập 114
    » Nghe Tiếp Tập 115
    » Nghe Tiếp Tập 116
    » Nghe Tiếp Tập 117
    » Nghe Tiếp Tập 118
    » Nghe Tiếp Tập 119
    » Nghe Tiếp Tập 120
    » Nghe Tiếp Tập 121
    » Nghe Tiếp Tập 122
    » Nghe Tiếp Tập 123
    » Nghe Tiếp Tập 124
    » Nghe Tiếp Tập 125
    » Nghe Tiếp Tập 126
    » Nghe Tiếp Tập 127
    » Nghe Tiếp Tập 128
    » Nghe Tiếp Tập 129
    » Nghe Tiếp Tập 130
    » Nghe Tiếp Tập 131
    » Nghe Tiếp Tập 132
    » Nghe Tiếp Tập 133
    » Nghe Tiếp Tập 134
    » Nghe Tiếp Tập 135
    » Nghe Tiếp Tập 136
    » Nghe Tiếp Tập 137
    » Nghe Tiếp Tập 138
    » Nghe Tiếp Tập 139
    » Nghe Tiếp Tập 140
    » Nghe Tiếp Tập 141
    » Nghe Tiếp Tập 142
    » Nghe Tiếp Tập 143
    » Nghe Tiếp Tập 144
    » Nghe Tiếp Tập 145
    » Nghe Tiếp Tập 146
    » Nghe Tiếp Tập 147
    » Nghe Tiếp Tập 148
    » Nghe Tiếp Tập 149
    » Nghe Tiếp Tập 150
    » Nghe Tiếp Tập 151
    » Nghe Tiếp Tập 152
    » Nghe Tiếp Tập 153
    » Nghe Tiếp Tập 154
    » Nghe Tiếp Tập 155
    » Nghe Tiếp Tập 156
    » Nghe Tiếp Tập 157
    » Nghe Tiếp Tập 158